Mankietowa resekcja żołądka (często znana również pod nazwą rękawowej resekcji żołądka lub, z angielskiego